Post Graduate
Under Graduate
 

THE EXECUTIVE COUNCIL OF JSM

Shri. Pawar Gotirambhau P.
(President)
Shri. Deshmukh Tanaji G.
(Vice-President)
Shri. Kor Pandurang Y.
(Secretary)
 
Shri. Harad Bhaskar R.
(Joint-Secretary)
Shri. Choudhari Pramod R.
(Member)
Shri. Dhumal Vitthal H.
(Member)
 
Shri. Khodka Shankar M.
(Member)
Shri. Pathare Balkrushna D.
(Member)
Shri.Chaudhari Suresh B.
(Member)
 
 
Shri. Mohape Madhukar D.
(Member)
   
 

LOCAL MANAGING COMMITTEE OF THE COLLEGE

Shri. Pawar Gotiram P.
(President)
Shri. Deshmukh Tanaji G.
(Vice-President)
AD. Shri. chaudhri pramod R.
(Treasurer)
 
Shri. Kor Pandurang Y.
(Member)
Shri. Harad Bhaskar R.
(Member)
Shri. Khateghare Ganpat K.
(Member)
 
Shri. Gholap Anant T.
(Member)
Shri. Mohape Madhukar D.
(Member)
Shri. Chaudhari Balkrushna k.
(Member)
 
Shri. Pathare Ashok V.
(Member)
Shri. Esame Harishchandr J.
(Member)